foto: Patrik Andersson

Knot - Patrik Andersson

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:150
längd:
fångstplats:
metod:Havsfiske
bete:Borstmask
fångstdatum:2012-10-28
uppdaterad: