Taggmakrill - Magnus Durell

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:725
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:34:26