Öring - Emil Carlstedt

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-06-18
uppdaterad:2024-06-28 10:55:08