Öring - Magnus Durell

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:7160
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-12 13:35:46