foto: Patrik Andersson

Lake - Patrik Andersson

art:Lake (Lota lota)
vikt:1300
längd:
fångstplats:
metod:Pimpel
bete:Nors
fångstdatum:
uppdaterad: