foto: Anders Henriksson

Lax - Patrik Andersson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:3000
längd:
fångstplats:
metod:Spinn
bete:Vobbler
fångstdatum:2012-04-01
uppdaterad: