Gös - Anders Henriksson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-16 08:58:03