foto: Patrik Andersson

Lerstubb - Patrik Andersson

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Snäcka
fångstdatum:2009-05-21
uppdaterad: