Rödspätta - Anders Henriksson

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-16 09:01:10