foto: Patrik Andersson

Mindre kungsfisk - Patrik Andersson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:230
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2011-07-31
uppdaterad: