foto: Patrik Andersson

Mört - Patrik Andersson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:300
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: