foto: Patrik Andersson

Näbbgädda - Patrik Andersson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:550
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: