foto: Patrik Andersson

Oxsimpa - Patrik Andersson

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:70
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2013-08-30
uppdaterad: