foto: Patrik Andersson

Pirål - Patrik Andersson

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2011-02-19
uppdaterad: