foto: Patrik Andersson

Ruda - Patrik Andersson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:440
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2012-06-16
uppdaterad: