foto: Patrik Andersson

Röding - Patrik Andersson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:200
längd:
fångstplats:
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2011-03-19
uppdaterad: