foto: Patrik Andersson

Sandkrypare - Patrik Andersson

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2010-09-04
uppdaterad: