fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
LerskäddaHugo Lilja180Öresund Syd VenBottenmeteSillfileInfo 📷
LerskäddaAnders Lilja120Öresund Syd VenBottenmeteSillfileInfo 📷