fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
LerskäddaAnton Berglund110Öresund, väst M1-bojenInfo