fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BergsimpaMartin ÖdmarBiflöde Till ÄtranKikmeteMaskInfo 📷
BergsimpaGustav YxellBiflöde Till ÄtranKikfiskeMaskbitInfo 📷