fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
SillMartin Ödmar355BjöröfjordenIsfiskeUpphängareInfo