fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
FenknotRoger Hellsten380LaholmsbuktenBottenmeteSillInfo
FenknotArvid Enemar150LaholmsbuktenBottenmeteRäkaInfo
FenknotRickard HermanssonLaholmsbuktenBottenmeteSillInfo 📷
LerskäddaAndreas Schild200LaholmsbuktenBottenmeteRäkaInfo 📷
PiggvarAndreas Schild310LaholmsbuktenBottenmete RäkaInfo 📷
SlätvarRickard Hermansson860LaholmsbuktenKikfiskeJiggInfo 📷
TungaRickard Hermansson900LaholmsbuktenFrilinaSandmaskInfo 📷