fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
GäddaGustav NyströmMullsjön, Mullsjö SpinnfiskeBuzzer Frog Info