fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
GuldfiskDennis NorénNäckrosdammen Göteborg FrilinaMaggot Info 📷
RudaDennis NorénNäckrosdammen Göteborg FrilinaMaggot Info 📷