fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
GärsAndreas SchildNissaströmBottenmeteMaskInfo
ÅlAndreas SchildNissaströmBottenmeteSillInfo