fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
GråsejGustav NyströmÅbyfjorden MeteMusslaInfo