fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BjörknaHåkan Schyllander390ByälvenBottenmeteMaggotInfo 📷
GösRobin KantheByälvenSpinnfiskeJiggInfo 📷
StensimpaChristian NilssonByälvenFrilinaHusmaskInfo