fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
IdLars ÖrnskovMönsteråsFlötmeteMajsInfo 📷
StensimpaLars ÖrnskovMönsteråsMeteBrödInfo 📷
VimmaLars ÖrnskovMönsteråsMeteBrödInfo 📷