fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreFredrik Jadeland2000NättrabyånBottenmeteMajsInfo 📷
IdAnders Lilja3200NättrabyånFlötmete MaggotInfo 📷