fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreMats SvenssonNossan Grästorp Mete MaskInfo
BenlöjaMats SvenssonNossan Grästorp MeteMaggot Info
BjörknaMats SvenssonNossan Grästorp MeteMaggotoInfo
BraxenMats SvenssonNossan Grästorp MeteMaskInfo 📷
MörtMats SvenssonNossan Grästorp Mete Maggot Info 📷
SarvMats SvenssonNossan Grästorp MeteMaggot Info