fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
LerstubbEmma MaripuuRågordsvik MeteRäkaInfo
SandstubbEmma MaripuuRågordsvikMeteRäkaInfo
SkrubbskäddaEmma MaripuuRågordsvikMeteRäkaInfo