fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
KarpMicael Karlsson6800Sjö, HallandBottenmeteMajsInfo