fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
StrupsnittsöringAnders Lilja440Stor-ÅtjärnSpinnfiskeSpinnareInfo 📷
StrupsnittsöringRoger Hellsten260Stor-åtjärnSpinnfiskeSpinnareInfo 📷