fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
GärsLinnea LönnTesteboån, GävleBottenmeteMaskInfo
LakeLinnea Lönn1760Testeboån, GävleBottenmeteStrömmingInfo