fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BjörknaKelvin HylenTrädgårdsföreningen / Göteborg MeteMaskInfo
GärsKelvin HylenTrädgårdsföreningen / Göteborg MeteMaskInfo