fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BjörknaAdam PihlquistUpperud, VänernMeteMaskInfo 📷
IdAdam Pihlquist1980Upperud, VänernMeteBrödInfo 📷
MörtAdam PihlquistUpperud, VänernMeteMaskInfo 📷