fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
KarpGustav Yxell1425VeingesjönFrilina Med Bread BombBrödInfo 📷
SutareGustav Yxell1700VeingesjönBottenmetePopupInfo 📷