statistik

unika registrerade fångster
Abborre
Ansjovis
Asp
Atlantisk bonito
Benlöja
Berggylta
Bergsimpa
Bergskädda
Bergstubb
Bergvar
Björkna
Bleka
Blågylta
Blåkäft
Blåkäxa
Blålånga
Blåvitling
Braxen
Brunsnultra
Bäckröding
Elritsa
Faren
Femtömmad skärlånga
Fenknot
Fjärsing
Fyrtömmad skärlånga
Färna
Glyskolja
Groplöja
Gråsej
Gräskarp
Grässnultra
Grönling
Guldfisk
Guldlax
Gädda
Gärs
Gös
Harr
Havsabborre
Havskatt
Havsnejonöga
Havsål
Hornsimpa
Håkäring
Id
Indianlax
Kanadaröding
Karp
Klarbult
Klorocka
Knaggrocka
Knot
Kolja
Kummel
Kusttobis
Lake
Lax
Leopardbult
Lerskädda
Lerstubb
Lubb
Långa
Majfisk
Makrill
Mal
Marulk
Mindre havsnål
Mindre kantnål
Mindre kungsfisk
Mulle
Mört
Nissöga
Nors
Näbbgädda
Nätmönstrad sjökock
Oxsimpa
Paddtorsk
Pigghaj
Piggvar
Pirål
Randig sjökock
Regnbåge
Ruda
Röding
Rödknot
Rödspätta
Rötsimpa
Sandkrypare
Sandskädda
Sandstubb
Sarv
Sik
Siklöja
Sill
Sjurygg
Sjustrålig smörbult
Skarpsill
Skoläst
Skrubbskädda
Skäggsimpa
Skäggtorsk
Skärkniv
Skärsnultra
Slätvar
Småfläckig rödhaj
Småspigg
Solabborre
Spetsstjärtad smörbult
Staksill
Stensimpa
Stensnultra
Storspigg
Stäm
Större havsnål
Större kantnål
Sutare
Svart smörbult
Svartmunnad smörbult
Taggmakrill
Tejstefisk
Tjockläppad multe
Tobiskung
Torsk
Trubbstjärtat långebarn
Tunga
Tungevar
Tunnläppad multe
Tånglake
Tångringbuk
Tångsnälla
Tångspigg
Vimma
Vitling
Vitlinglyra
Vitrocka
Ål
Öring