fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BjörknaVilma ÖrnskovÅlemMeteMaskInfo 📷
BraxenVilma Örnskov3600ÅlemMeteMaskInfo 📷
FärnaVilma ÖrnskovÅlemMeteBrödInfo 📷