fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
GroplöjaMats SvenssonGöl 39 Hökensås FlötmeteMaggotInfo 📷
GroplöjaMartin ÖdmarGöl 39 HökensåsFrilinaMaskInfo 📷