fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
GroplöjaGustav NyströmGöl 39, HökensåsMete RäkaInfo
RegnbågeGustav NyströmGöl 39, HökensåsMeteRäkaInfo