fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BjörknaAndreas SchildHelgeåBottenmeteMaskInfo
BjörknaRobin KantheHelgeåBottenmeteMaskInfo 📷
FarenMagnus Durell466HelgeåBottenmeteMaskInfo 📷
FarenAnders "Anke" Nilsson404HelgeåBottenmeteMaskInfo 📷
FärnaAndres JezekHelgeåMeteMaskInfo
MalAndreas SchildHelgeåBottenmeteSillInfo
SarvRobin KantheHelgeåFrilinaMaggotInfo 📷