fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
SandkrypareMartin ÖdmarKävlingeånFrilinaMaskInfo
SarvMaximilian MangelusKävlingeånBottenmeteMaggotInfo