fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BenlöjaOskar ÖsterdahlKungsbacka ånMeteDeg Info 📷
IdOskar ÖsterdahlKungsbacka ånMeteBrödInfo 📷
IdKelvin HylenKungsbacka ån MeteBrödInfo
MörtOskar ÖsterdahlKungsbacka ånMeteMaskInfo 📷
SkrubbskäddaAdam Pihlquist510Kungsbacka ånMeteMaskInfo 📷