fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
IdKelvin HylenKungsbacka ån MeteBrödInfo
SkrubbskäddaAdam Pihlquist510Kungsbacka ånMeteMaskInfo 📷