fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
FjärsingJohnny Priore380VästkustenMeteMakrillInfo
MakrillJohnny Priore1020VästkustenPilkfiskeHäcklaInfo 📷
PiggvarJohnny Priore3120VästkustenSightfiskeJiggInfo 📷
RötsimpaJohnny Priore115VästkustenMeteMaskInfo
StensnultraJohnny Priore70VästkustenMeteStrandsnäckaInfo
StorspiggJohnny PrioreVästkustenPimpelStrandsnäckaInfo 📷
Svart smörbultJohnny PrioreVästkustenPimpelKustsnäckaInfo
TånglakeJohnny PrioreVästkustenPimpelStrandsnäckaInfo 📷