fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
FärnaAndreas Karlsson2730AlmaånFrilinaBrödInfo 📷
FärnaManfred IsbergAlmaånInfo
GrönlingHasse Lindqwist11AlmaånFrilinaMaskInfo
GrönlingAndreas Schild8AlmaånFrilinaMaskInfo
GrönlingAnders LiljaAlmaånInfo
GrönlingHugo LiljaAlmaånInfo