fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BraxenAdam Pihlquist1500SätilaBottenmeteMaskInfo 📷
BraxenVide Damber650SätilaFeederMaskInfo 📷
SarvVide Damber40SätilaFlötmeteMaskInfo 📷