fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
KnaggrockaMagnus DurellStrömstadBottenmeteMakrillInfo 📷
KnaggrockaAlbin DurellStrömstadBottenmeteMakrillInfo 📷
KnaggrockaPatrik AnderssonStrömstadHavsfiskeVitlingInfo 📷