fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
MörtHåkan Schyllander320SvankällanFrilinaMajsInfo 📷
RudaHåkan Schyllander350SvankällanFrilinaMajsInfo 📷
RudaAnton Berglund325SvankällanInfo
SutareAnton BerglundSvankällanInfo