fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
KarpDaniel StåhlSvarttjärnenFlötmeteBrödInfo 📷
SutareDaniel StåhlSvarttjärnenFlötmeteMaskInfo